Kanalintujen metsästys 2018

Naarasteeri ja naarasmetso (koppelo) on rauhoitettu kesäkokouksen
päätöksellä Haukelan Erän metsästysalueella metsästyskaudella 2018.