Kanalintujen metsästys 2020

Naarasteeri ja naarasmetso (koppelo) on rauhoitettu kesäkokouksen
päätöksellä Haukelan Erän metsästysalueella metsästyskaudella 2020.