Vierasluvat

Seura myy pienriistan pyyntiin vieraslupia seuraavasti:
* Vuorokausilupa 15€/vrk
* Viikkolupa 60€/viikko

Pienpetojen pyyntiin vierasluvan voi hakea johtokunnalta
kirjallisesti metsästyskaudeksi kerrallaan. Kausiluvan hinta
on 35€/kausi.

Sutta ja ilvestä voi metsästää seuran jäsenen mukana maksutta.
Puheenjohtajaa ja petoyhdysmiestä on informoitava metsästyksestä
ja siihen osallistuvista metsästäjistä

Vieraslupien ehtona on, että seuran jäsenen on oltava mukana metsästyksessä.

HUOM!!!
Naarasteeri ja naarasmetso (koppelo) on rauhoitettu kesäkokouksen
päätöksellä Haukelan Erän metsästysalueella metsästyskaudela 2017.